Funktionshinder

Funktionshinder är enligt socialstyrelsens definition ”den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”. Enligt samma myndighet så innebär en funktionsnedsättning ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”. Begreppen är alltså inte varandras synonymer.

Funktionsnedsättning är ett ganska brett begrepp som innefattar skador, tillstånd och sjukdomar som finns vid födseln och även sådana som uppträder först därefter. Dessa kan vara bestående eller övergående. Vad som bedöms vara en funktionsnedsättning är enkelt uttryckt det som kan anses vara en lägre förmåga än vad befolkningen i genomsnitt har. I praktiken kan det exempelvis handla om diabetes, alzheimers, ledgångsreumatism, dyskalkyli eller rörelsehinder. Även synskador och autism anses vara funktionsnedsättningar.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningen i sig behöver inte innebära ett funktionshinder. Eventuellt hinder i arbetslivet, fritidsaktiviteter, eller utbildning beror oftast på att tillgängligheten i personens omgivning är bristande.

Det bör ligga i varje verksamhets intresse att vara tillgänglig för de människor de har att göra med. Eftersom man räknar med att ungefär 1,8 miljoner människor i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning så är det rimligtvis så att företag borde vinna på att se till så deras lokaler och kontaktvägar är hanterbara även för den här brokiga gruppen.

I butiksmiljöer handlar funktionshinder ofta om trösklar, trappor, eller dålig belysning. Svensk Handel har tillsammans med Konsumentverket tagit fram utbildningsmaterial som kan vara till hjälp för den som vill göra sin butik mer tillgänglig.

För hotell kan det handla om något rymligare badrum, krokar i anpassad höjd, hörselslinga i konferenssalar och vibrerande brandlarm. Dessa åtgärder är relativt enkla att vidta och många av dem uppskattas också av övriga gäster.

I skolan bör både den fysiska miljön och själva utbildningsmetoderna anpassas efter vad eleverna och lärarna behöver. Oavsett funktionsnedsättning så finns det sätt att göra vardagen enklare. Här kan det handla om ljudböcker, ramper eller att erbjuda undervisning i mindre grupper.

Det kan vara svårt att förstå hur det är att leva med funktionsnedsättning och att ständigt möta hinder i vardagen. Det här har tagits fasta på i en del projekt, där man inför anpassningsprojekt under några timmar låtit beslutsfattare prova på hur det är att vara rullstolsburen eller synskadad. Det finns också simulatorer som kan framkalla en upplevelse som påminner om den som personer med ADHD eller aspergers syndrom kan ha i exempelvis ett klassrum.