Personlig assistent

Vad jobbet som personlig assistent innebär är olika från en anställning till en annan.

Allt arbete utgår från brukaren och hur dennes liv ser ut. En personlig assistent följer sin arbetsgivare och utför sådana uppgifter som assistansanvändaren hade gjort själv om hon hade kunnat. Detta gör att arbetsuppgifterna kan skilja sig åt väldigt mycket. Ett sjuårigt barn gör ju helt andra saker om dagarna än vad en vuxen arbetande person gör.

Då endast människor med någon form av omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans så finns det ändå en röd tråd. Det handlar om sådant som är en del av varje människas dagliga liv. Man hjälper kanske brukaren med att äta, klä på och av sig, att sköta sin hygien och i vissa fall med att kommunicera. Meningen är att den som är i behov av assistans ska kunna leva så självständigt som möjligt och få möjlighet att styra sin vardag så som denne själv önskar.

En stor skillnad mot andra omhändertagande yrken är att man arbetar med enbart en person. Det här är ett skäl som många assistenter anger till varför de känner att deras jobb är givande och varför de trivs så bra med sitt jobb.

Utbildning

Yrket personlig assistent kräver inte någon specifik utbildning i sig, men i vissa fall är behoven sådana att assistansanvändaren vill att assistenten exempelvis ska vara utbildad undersköterska. Egenskaper som brukar efterfrågas är främst lyhördhet, empatisk förmåga och flexibilitet. Som assistent är det viktigt att känna sig bekväm med att ta ett steg tillbaka och låta någon annan stå i centrum. I slutändan är det ofta personkemi som avgör vem som får en anställning. Brukaren och assistenten kommer att umgås nära och mycket och det är naturligtvis viktigt att de kommer väl överens.

Som personlig assistent har man tystnadsplikt gällande allt som har med assistansanvändaren, dennes relationer och dennes närstående att göra. Denna tystnadsplikt gäller även efter att assistenten lämnat arbetet.